Koła od 2022 r.

Nazwa i Nr KołaAdresPrzewodnicząca/yKontakt plan spotkań
Zatorze 1 Nr 1
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Jagiellońska 12 Rada Osiedla
Kuklo Janinatel.: 791 695 673
Jezioro Długie Nr 3
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Pieniężnego 10
Urszula Typatel.: 726 004 095
Olsztynek Nr 4 Wybrany zarząd
Olsztynek
ul. Niepodległości 19
(MOPS)
Tytz Jerzytel.: 604 511 034
Klewki Nr 5
Wybrany zarząd
KlewkiCesarska Halinatel.: 505 644 859
Kormoran Nr 6
Wybrany zarząd
Olsztyn
Gawrych Reginatel.: 601 974 034
Dajtki Nr 8
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Żytnia 71
Rada Osiedla
Elżbieta Waszkiewicztel.: 501171647
Osiedle Mazurskie Nr 9
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Gdyńska 17
Szk. Podst. Nr 6
Każurno Annatel.: 881 299 614plan spotkań
Nagórki Nr 10 Wybrany zarząd Olsztyn
ul. Wańkowicza 9
Klub Na Górce
Poczta Grażynatel.: 697 613 111plan spotkań

program wycieczki po Ziemi Kłodzkiej
Podgrodzie Nr 12
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Profesorska 15
Klub „Alternatywy”
Nocuń Jadwigatel.:503 008 203
terminy spotkań 2022/2023
Pieczewo Nr 13
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Kanta
Klub „AKANT”
Chrościcka Alicjatel.: 783 299 834plan spotkań
Śródmieście Nr 14
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Pieniężnego 10
Reinowska Emiliatel.: 504 091 417
Dywity Nr 15
Wybrany zarząd
Dywity GOKNikiel Urszulatel.: 698 655 602
Pojezierze Nr 16
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Pana Tadeusza 6
Klub „AKCES”
Komada Mariatel.: 664 809 862terminy spotkań 2023
Barczewo Nr 17
Wybrany zarząd
Barczewo 11-010
ul. Słowackiego 5
Przybyłek Zdzisławtel.: 508 493 506
Zielona Górka Nr 18
Wybrany zarząd
OlsztynJabłoński Edwardtel.: 89 526 7869
Zatorze 2 Nr 19
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Szewczenki 1
Michalczuk Elżbietatel.: 881 033 469
Grunwaldzka Nr 21Olsztyn
ul. Pieniężnego 10
Jaroty Nr 23
Wybrany zarząd
Olsztyn
ul. Jaroszyka 14
Osiedl. S.M. Jaroty
Sobuń Krystynatel.: 693 410 817
Jonkowo Nr 24
Wybrany zarząd
Jonkowo
ul. Klonowa 2
Urząd Gminy, pok. 12
Stawiguda Nr 27
Wybrany zarząd
StawigudaMaciuszewicz Krystyna89 512 6458