Bezpłatne porady prawne

Zarząd Okręgowy PZERiI w Olsztynie zawarł porozumienie z Panem dr Marcinem
Adamczykiem, reprezentującym Kancelarię Prawną AJiP s.c., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Barczewskiego 1 w sprawie doraźnej,
bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz naszych Członków.
Osoby zainteresowane uzyskaniem w tym trybie porady prawnej proszone są o wcześniejsze
zgłoszenie takiej potrzeby w biurze Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Olsztynie
osobiście lub telefonicznie (nr tel. stacjonarnego: 89 527 22 15).