Ulga ustawowa 37%


Jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów „PKP Intercity” S.A. a także w 2. klasie innych pociągów niż intercity (osobowych i pośpiesznych) w komunikacji krajowej. Ulgę tą można łączyć (w przeciwieństwie do biletu seniora) z ofertą PKP „Wcześniej Taniej – 10%, 20% i 30%” kupując bilet z wyprzedzeniem.

Pamiętaj jednak, że przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) okazywanego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.