Aktualności

JUŻ 24 MAJA 2024R. O GODZINIE 10.00 W GMACHU URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PRZY AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PISŁUDSKIEGO 7/9 ODBĘDZIE SIĘ

XIII ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

WYBIERZMY TAKICH PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKU, KTÓRZY BĘDĄ GODNIE NAS REPREZENTOWAĆ NA ZEWNĄTRZ, UTRZYMYWAĆ PARTNERSKIE STOSUNKI Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I BĘDĄ CIĄGLE DBAĆ O POPRAWĘ BYTU, ZDROWIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU NASZYCH EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW.

PREZYDIUM ZARZĄDU ZAPRASZA DO CZYNNEGO UDZIAŁU W WYBORACH.

Na stronie Zarządu Głównego naszego Związku ukazała się informacja o poniżej rozmowie: Rozmowa z redaktorem Mariusz Dorot w Radio Warszawa o polityce senioralnej i nie tylko. Zachęcamy do wysłuchania (audycja z dnia 18 kwietnia). Link poniżejhttps://soundcloud.com/radio…/sets/twoja-generacja…

Atrakcyjna wycieczka samolotowa do Włoch, chętnych na wycieczkę (minimum 45 osób) musimy zebrać do 30 kwietnia 2024r. szczegóły w „planie imprez 2024”

W dniu 16.02.2024 wyłoniono członków Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji Minister wybrała 30 osób – maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się już 1 marca. Jej członkowie odbiorą wówczas akty powołania na dwuletnią kadencję. Do Rady została wybrana Pani Elżbieta Ostrowska Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERII . Gratulujemy

Skład Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026

POSIEDZENIE PLENARNE ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie spotkał się w dniu 19 grudnia 2023r. na swoim posiedzeniu plenarnym, podsumowującym 9 miesięcy pracy w bieżącym roku.

Obrady otworzył Przewodniczący Zarządu O/O Henryk Świątkowski, przywitał zebranych członków Zarządu oraz gości. Po przyjęciu porządku posiedzenia i stwierdzeniu, że jest kworum, przedstawił informację dot. działań Zarządu i jego Prezydium w okresie między posiedzeniami.

Część z działań w tym okresie stanowiły zagadnienia stanowiące kolejne punkty obrad posiedzenia plenarnego, tj. sprawozdanie z działalności budżetowej za 9 m-cy 2023 oraz kampania sprawozdawczo –wyborcza.

Następnie Przewodniczący O/O przedstawił informację w sprawie przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach Rejonowych Związku. Na dzień dzisiejszy swoje walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze odbyły wszystkie Oddziały Rejonowe naszego O/O. Tylko w jednym O/Rejonowym w Reszlu nie dokonano wyborów.

W O/Rejonowych, w których odbyły się walne zebrania, zmian na czele zarządów nie było, co możemy przyjąć z zadowoleniem, bo pracę tych zarządów oceniamy bardzo wysoko, a osoby przewodniczących dają gwarancję podtrzymywania dobrej pracy kierowanych przez nie zarządów. Dokonując podsumowania, oceniamy przebieg kampanii sprawozdawczo – wyborczej w naszym O/Okręgowym pozytywnie.

W kolejnym punkcie programu Przewodniczący poinformował zebranych o zrealizowanych przez Prezydium Z/O imprezach w roku 2023 oraz poruszył bardzo ważne zadanie, czyli przygotowanie programu wyjazdów wypoczynkowo – rehabilitacyjnych i wycieczek dla naszych członków seniorów. Zwrócił szczególną uwagę na stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazał zebranym wytyczne, jakie otrzymaliśmy z Zarządu Głównego, a dotyczące organizacji imprez ich finansowania, monitorowania zainteresowania uczestnictwem. Ponadto przedstawił nowy Regulamin Prezydium Zarządu, w sprawie organizacji wycieczek, wczasów i wypoczynku zdrowotnego O/O na 2024 rok.

Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali kopie pisma Z/G, plan imprez na kolejny rok oraz Regulamin.

                Podczas spotkania Przewodniczący przekazał informację o decyzji Z/G iż O/Rejonowy musi mieć 150 członków. Zaproponował, aby w najbliższych miesiącach podjęto próby zapisów nowych członków.

Oprócz bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem poruszano temat współpracy O/R, zgłaszano uwagi, aby było więcej imprez integracyjnych Zarządów Oddziałów Rejonowych. Propozycja uzyskała aprobatę wszystkich obecnych.

Na zakończenie, przy kawie i ciastach zapanowała atmosfera świąteczna, były życzenia, dzielenie się opłatkiem, smaczne potrawy i kolędowanie.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

DZIEŃ SENIORA w KOLE NR 15 DYWITY

SPOTKANIE WIGILIJNE PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ W ZARZĄDZIE. Na spotkaniu Pan Przewodniczący złożył życzenia świąteczne od całego Zarządu wszystkim Naszym członkom.

DZIEŃ SENIORA 2023

Z inicjatywy Pani Doroty Kołudzińskiej Dyrektor Oddziału ZUS przy współudziale przedstawicielek NFZ oraz Policji w siedzibie ZUS w Olsztynie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. . Była to okazja do wspólnych rozmów i świętowania przy kawie i ciastku. Na spotkaniu, które minęło pod hasłem „BEZPIECZNIE ZDROWO BEZGOTÓWKOWO” nasi członkowie wysłuchali między innymi ciekawych propozycji, jak żyć aktywnie w zdrowiu, nie dać się oszukać lub jak załatwić sprawę w ZUS bez stania w kolejkach. Na spotkaniu byli przedstawiciele Kół, którzy na pewno zdobytą wiedzą podzielą się z innymi na spotkaniach w Kołach. Podczas spotkania podziękowano naszym Przewodniczącym Kół i działaczom za dotychczasową działalność na rzecz aktywizacji i integracji naszych członków. Wyróżnione osoby otrzymały z rąk Przewodniczącego Zarządu Okręgowego dyplomy uznania. W naszym Oddziale odbyła się też zabawa z okazji Dnia Seniora w restauracji „Horyzonty”. Poniżej zdjęcia z obu spotkań.

SĄ 4 MIEJSCA NA WYJAZD DO OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ NA OPERETKĘ „WESOŁA WDÓWKA” POŁĄCZONY ZE ZWIEDZANIEM BIAŁEGOSTOKU, TYKOCINA I KNYSZYNA. ZAPRASZAMY DO BIURA PZERII PRZY UL. PIENIĘŻNEGO 10 OD GODZ. 10.00 DO 13.00

„SIŁA WIEKU W CZŁOWIEKU-PORA NA SENIORA”


Koło Emerytów Nr 9 Osiedla Mazurskiego z Zespołem Muzycznym „Dwa Pokolenia” przy wsparciu Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Olsztynie zorganizowali kolejną zabawę na Targu Rybnym.

Na spotkaniu 20.08.2023 r. muzyczno-tanecznym na Targu Rybnym –Stare Miasto w Olsztynie pod hasłem „SIŁA WIEKU W CZŁOWIEKU – PORA NA SENIORA” Mieczysław zabawił się w fotoreportera i przeprowadził wywiad z uczestnikami tego wydarzenia. Zapytał Seniorów czy ten pomysł spotkań im się podoba. Odpowiedzi były jak najbardziej pozytywne. Zespół Muzyczny „Dwa Pokolenia” zaśpiewał piosenkę pt. „Życie na emeryturze”

Odbył się konkurs PAŃ: Na Targu Rybnym – Stare Miasto w Olsztynie 20.08.23 r. w ramach już V spotkania muzyczno-tanecznego prowadzonego pod hasłem ” Siła Wieku w Człowieku -Pora na Seniora przez Zespół Muzyczny „Dwa Pokolenia” Panie wzięły udział w konkursie solo. Proszę zobaczyć jak sobie radzą panie na tzw. parkiecie brukowym, jaka werwa i energia, której pewnie mogą pozazdrościć młodsi. Nagrody za udział w konkursie sponsorowane były przez Restaurację „Sphinx ” Olsztyn, Stację Miejską Olsztyn i Klubokawiarnię „Kofeina”. Konkurs oceniło jury w męskim składzie. Brawo Panie!

SPOTKANIE ZARZĄDÓW KÓŁ NA OGNISKU W KUDYPACH

Koniec czerwca, piękna słoneczna pogoda, wszystko  to sprawiło, że członkowie Zarządów naszych Kół postanowili spotkać się na ognisku integracyjnym, które zaplanowano w malowniczo położonej miejscowości – Kudypy. Ogniskowej integracji towarzyszyły rozmowy, wspólny śpiew znanych melodii biesiadnych oraz obowiązkowo pieczenie kiełbaski. Zespół „Dwa Pokolenia” oj działo się

Wesołe nastroje uczestników, mile spędzone chwile przy ognisku, spowodowały, że seniorzy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach. Zatem główna idea spotkania integracyjnego została spełniona. śpiew i zabawa to podstawa

SIŁA WIEKU W CZŁOWIEKU – PORA NA SENIORA.

II spotkanie muzyczno-taneczne dla seniorów, które odbyło się 24.06.23 r. pod hasłem SIŁA WIEKU W CZŁOWIEKU -PORA NA SENIORA. Tym razem na Targu Rybnym. Spotkanie zorganizowane przez Zespół  Dwa Pokolenia, Koło Emerytów Nr 9 Osiedla Mazurskiego przy wsparciu PZERiI .

1. Zaproszony zespół taneczny pod nazwą „ Z Wigorem” wykonał swoje pokazy taneczne i roztańczył seniorów

2. Konkurs tańca przy walcu i poleczce i nie tylko. Do konkursu tańca mogło się zgłosić tylko pięć par, a chętnych było wiele. Ale mieliśmy tylko pięciu sponsorów.

3. Zaprosiliśmy seniorów do śpiewania. Zaśpiewał Mieczysław Świstak Senior Koła Nr 9 Osiedla Mazurskiego, który pokazał swoje talenty muzyczne. 

4.Do tańca grał Zespół „ Dwa Pokolenia” Janek, Ania i Marta.

Frekwencja seniorów i nie tylko dopisała. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

Za nami pierwsze spotkanie przy muzyce na Starym Mieście. Byli Seniorzy z naszego Związku, wielu sympatyków i ich rodziny. Gościem imprezy był Przewodniczący Zarządu Okręgu Pzerii w Olsztynie, który serdecznie wszystkich powitał i życzył wspaniałej zabawy. Wspólna zabawa przy muzyce tanecznej w wykonaniu zespołu muzycznego „Dwa pokolenia”, chóru będzie kontynuowana. Zapraszamy ponownie 24 czerwca 2023. już o godzinie 15.00 na TARGU RYBNYM. Zespół „Dwa Pokolenia” Nie zostało nam już nic

Potęgowo, 13 maja 2023 r.  Mistrzostwo Polski i złoty medal PZNW w kategorii 75+ 

Kolejne 3 zwycięstwa Pana Szymańskiego z Koła Pzerii w Dywitach w Mistrzostwach Nordic Walking. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, rekordów, zwycięstw i osiągnięć sportowych. Życzymy zdrowia, siły, wytrwałości i determinacji, w realizacji swoich marzeń.

DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ – ZWIEDZANIE WILANOWA, TEATR NARODOWY W WARSZAWIE

ZAPROŚ UWAŻNOŚĆ DO SWOJEGO ŻYCIA

Zastanowimy się, czy łatwo być uważnym w dzisiejszych czasach? Co to jest uważność? Jak trenować uważność? Co nam daje uważność? Jak wprowadzać uważność do życia codziennego?

Organizator : Stowarzyszenie Zjednoczenie, reprezentowane przez Ewę Łubińską

28 lutego 2023r. o godz. 1130 w siedzibie Oddziału Okręgowego PZERiI w Olsztynie – sala na I piętrze

Koło z Dywit w tegorocznym 31 Finale WOŚP

SPOTKANIE PLENARNE

W dniu 16 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie plenarne całego Zarządu Oddziału Okręgowego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Olsztynie. Podczas obrad przyjęto jednogłośnie sprawozdania z działalności za 9 m-cy 2022r. Jednogłośnie przyjęte zostało również sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy br. przedstawione przez skarbnika naszego Oddziału. Komisja Rewizyjna w protokole z kontroli działalności Zarządu Oddziału Okręgowego nie wniosła żadnych zastrzeżeń do rozliczeń finansowych oddziału. Członkowie przystąpili do omówienia spraw bieżących i zadań stojących przed nami w kolejnym roku. W spotkaniu uczestniczył zespół „Wrzos” z Dźwierzut, w skład, którego wchodzą członkowie naszego Związku. Dziękujemy Im za miło spędzony czas.

07-08.I.2023r, wycieczka do Łodzi połączona ze zwiedzaniem Łodzi i Łęczycy oraz Noworocznym Koncertem Wiedeńskim. Szczegóły w zakładce „Plan imprez 2023” Zapisy zakończono

Za nami niezapomniana wycieczka do Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Zwiedziliśmy Tykocin, Knyszyn i okolice. Pani Agata – pilot naszej wycieczki zrobiła nam w drodze powrotnej Mikołajki. Czekamy na więcej zdjęć.