WKRÓTCE – XIII ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

JUŻ 24 MAJA 2024R. O GODZINIE 10.00 W GMACHU URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PRZY AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PISŁUDSKIEGO 7/9 ODBĘDZIE SIĘ

XIII ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

WYBIERZMY TAKICH PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKU, KTÓRZY BĘDĄ GODNIE NAS REPREZENTOWAĆ NA ZEWNĄTRZ, UTRZYMYWAĆ PARTNERSKIE STOSUNKI Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I BĘDĄ CIĄGLE DBAĆ O POPRAWĘ BYTU, ZDROWIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU NASZYCH EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW.

PREZYDIUM ZARZĄDU ZAPRASZA DO CZYNNEGO UDZIAŁU W WYBORACH.