NORDIC WARKING – zapraszamy na marsze z kijkami, poniżej szczegóły