Komunikat o nowej wysokości składki członkowskiej w 2024 r. Uchwała 53/10/XII/2023 z dnia 17.10.2023 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na podstawie § 25 pkt 6 Statutu Związku oraz Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZERiI Nr 12/3/XII/23 z dnia 11 września 2023 r. postanawia od dnia 1 stycznia 2024 r. podnieść: – składkę członkowską do wysokości 5 zł miesięcznie, – opłatę wpisowego do wysokości 5 zł Odpłatność za legitymacje PZERiI oraz za zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP pozostaje bez zmian.